Buğday’da AgroRun Etkisi

Buğday Toprak İsteği

Buğday değişik tip topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Verimsiz kıraç topraklarda ve verimli taban alanlarda yetiştirilebilen birçok buğday çeşidi vardır. Bununla birlikte buğday için en uygun topraklar, drenajı yeterli olan derin killi-tınlı topraklardır. Su tutma kapasitesi % 25-30 olan toprak buğday için uygundur.

Buğday Hastalıkları

Buğdayda en yaygın görülen yeşil aksam hastalıkları paslar, septorya yaprak lekesi ve küllemedir. Her üç hastalık da ülkemizde buğday ekilen tüm alanlarda tek tek yada birlikte görülebilmektedir.

Pas Hastalıkları

Buğdayda Sarı, Kahverengi  ve Kara Pas hastalıkları yıllara bağlı olarak çok büyük ürün kayıplarına neden olabilmektedirler. Makina dikişine benzeyen çizgi halinde birbirini takip eden püstüller şeklinde belirti oluşturur. Genelde yapraklarda görülse de gövde ve başakta da görülebilir. Kahverengi pas genellikle sarı pastan sonra kara pastan önce ortaya çıkar, “Yaprak Pası” olarak da bilinir. Paslar içinde en son ortaya çıkan “Kara Pas” sap, yaprak ve başaklarda görülebilir.

Septorya Yaprak Lekesi

Yaprak üzerinde önceleri küçük ve düzensiz, damarlarla sınırlanmış kahverengi lekeler şeklinde belirti verir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağı kaplayabilir. Lekelerin üzerinde küçük toplu iğne başı gibi siyah noktacıklar şeklinde piknitler oluşur. Hastalık bulaşık bitki artıklarında toprakta kışlar ve alt yapraklardan üste doğru bir yayılma gösterir. Yağmur bu hastalığın yayılmasında önemli bir faktördür.

Külleme

Tahıl küllemesi tüm ekim alanlarında görülen yaygın bir hastalıktır. Buğday dışında arpa, yulaf ve çavdarda da görülse ve belirtileri birbirine benzese de etmen her bir tahıl türü için özelleşmiştir. Genelde sık ekilen, fazla azotlu gübre verilen yerlerde daha fazla görülür. Diğer hastalıklarda olduğu gibi lekeler nedeniyle fotosentez alanını azaltması yanında yatmaya da neden olduğu için verdiği zarar daha da artmaktadır.

Buğday Zararlıları

Kımıl

Kışı dağlarda geven, kirpi otu, çam gibi bitkiler altında geçirdikten sonra ilkbaharda hava sıcaklığı 20 derece olduğunda henüz kardeşlenme döneminde olan buğdayı kök boğazı üstünden emerek kurtboğazı zararına neden olur. Kımıl erginleri daha sonra buğdayın başaklanma döneminde başak sapını emerek bitkinin tane bağlamasına engel olur ve bu zarara ‘akbaşak’ adı verilir.

Ekin Kamburböceği

Tanımı, Yaşayışı, Zararı ve Mücadele Yöntemleri: Zabrus larvaları baş ve göğüs kısmı kahverengi olup yılda bir döl verirler. Genç larvalar sonbaharda ekin yapraklarını, olgun larvalar ilkbaharda yaprak ve sürgünleri toprak içine çekerek, erginler ise hasada yakın başak tanelerini kemirerek zararlı olurlar. Zararlının kültürel mücadelesinde ekim nöbeti ve nadas uygulanmalıdır.

Buğdayda AgroRun AminoWork ve Rapidalg Etkileri

• Külleme, Sarı Pas ve Septorya Leke Hastalıkları gibi verimi ve ürün kalitesini büyük ölçüde düşüren hastalıkları önler. Hastalık bitkilerde başladıysa eğer olduğu yerde durdurur ve diğer sağlıklı bitkilere bulaşmasını engeller. Düzenli kullanımda ise hastalık riskini ortadan kaldırır.

• AgroRun su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir. Silisilik asit grupları bitkinin sağlıklı gelişimini destekler, bitkinin daha rahat bir şekilde gelişmesini sağlar ve başakta kardeşlenmeyi artırır. Bu durum hasattan alınan tonajda ciddi verimi doğrudan destekler.

• AgroRun içeriğindeki silisyumun, pektin ve kalsiyum iyonları ile birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturması bu yara ve siğillerin kapanmasını sağlar. Kapanan yara ve siğillerde zararlı bakterilerin yaşam döngüsü sonlanır.

• Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde gözle görülür bir azalma olur.

AgroRun içeriğindeki geniş spektrumla harmanlanmış mineraller ve amorf silika;

• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.

• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

• Topraktaki ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

× WhatsApp İletişim 7/24