REZULTATI PRIJAVE

Većinu fotografija i video zapisa koji pokazuju rezultate aplikacija napravljenih s našim proizvodima naši farmeri su snimili kao amateri i podijelili ih s nama. Zahvaljujemo se našim poljoprivrednicima koji koriste naše proizvode i dijele svoje zadovoljstvo sa nama.